تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه تصویب افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

هیات وزیران اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون را اصلاح کرد و سرمایه این صندوق از محل سود انباشته به مبلغ یک هزار و 650 میلیارد ریال افزایش یافت.

‌هیئت وزیران در جلسه یکم تیر 99 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، ماده (4) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را اصلاح کرد.

بر این اساس، سرمایه صندوق مبلغ یک هزار و 650میلیارد ریال است که به 16میلیون و 500هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم گردیده و تمامی آن متعلق به دولت است. افزایش سرمایه یادشده از محل سود انباشته تأمین شده است.

منبع: تسنیم

پایان خبر