تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه طبقه بندی مشاغل خانگی بر اساس استانداردهای بین المللی شغلی

 برای نخستین بار مشاغل خانگی بر اساس طبقه‌بندی استانداردهای بین‌المللی شغلی ISCO در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کد گذاری شد.

به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، گفت: استانداردهای بین المللی مشاغل(ایسکو) ابزاری مهم برای طبقه بندی مختصات نیروی کار است،

«مهناز امامدادی» اضافه کرد: این استانداردها همچنین مبنایی برای مقایسه آمارهای مربوط به مشاغل کشورهای مختلف و ارزیابی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از استانداردهای یکسان در سطوح ملی و بین المللی است. 

وی با اشاره به رعایت نشدن این استانداردها برای طبقه بندی در حوزه اشتغال گذشته، گفت: طبقه‌بندی استاندارد شغلی(ISCO)  از عناصر مهم تجزیه، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مشاغل است که اطلاعاتی مربوط به انجام وظایف و مسئولیت‌ها، تقسیم کار، رابطه با مشاغل دیگر، دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای تصدی شغل و شرایط کاری آن را فراهم می‌کند.

به گفته امامدادی، براساس همکاری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون و دستگاه‌های اجرایی تخصصی ذیربط از سال 1396 این استاندارد سازی‌ها انجام شده و اکنون حدود 300 شغل  خانگی مصوب با طبقه‌بندی استاندارد شغلی(ISCO)   مطابقت داده شده  و مشاغل مصوب خانگی کدگذاری هفت رقمی شده اند.

رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اضافه کرد: به دلیل انجام فرایند تغییر، اصلاح، ویرایش، اضافه و حذف در شغل‌ها، کدگذاری‌ها مدام به روز می‌شوند.

منبع: ایرنا

پایان خبر