تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه تعاونی ها به دنبال رانت و امتیازات ویژه نیستند/ شکل گیری جریان اقتصادی قدرتمند توسط تعاونی ها

معاون اول رئیس جمهور گفت: تعاونی ها می توانند با کمک همدیگر یک جریان اقتصادی قدرتمندی را در کشور شکل بدهند زیراکه این مجموعه ها خیرخواه مردم و اقتصاد کشور هستند و کار اقتصادی خود را در چارچوب های اقتصادی کشور انجام می دهند و به دنبال رانت و امتیازات ویژه هم نیستند.

 اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهور در دیدار با تعاونگران تأکید کرد: اتاق تعاون با کمک دستگاه های ذیربط دیگر از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در جلسه های مشترک خود نسبت به برطرف کردن مشکلات موجود در مسیر فعالیت های اقتصادی تعاونی های فعال در کشور اقدامات لازم را به عمل بیاورند و با کمک سمن ها، تشکل ها، اتحادیه ها و اتاق ها نقش اساسی خود را به عنوان مدافع بخش اقتصادی کشور فراهم کنند و حمایت و نقش فکری خود را داشته باشند.

این مقام مسئول با اشاره به سهم تولید ناخالص تعاون در کشور، تصریح کرد: سهم تولید ناخالص داخلی تعاون در کشور حدود7تا8درصد بوده که نسبت به سهم ناخالص تولید داخلی کشاورزی که حدود 3درصد درکشور است سهم قابل توجهی است که می تواند به خوبی گره گشای خیلی از مسائل و مشکلات اقتصادی که دامنگیر معیشت مردم شده است، باشد.

اسحاق جهانگیری از بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: بخش تعاون یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و برخاسته از انقلاب اسلامی است که شهید بهشتی منادی آن در کشور بود.

منبع: اتاق تعاون ایران

پایان خبر