تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه راه اندازی غرفه شبکه تعاون روستایی در بازارچه ها

به منظور تحقق از تولید به مصرف، جلوگیری از ضایعات و عرضه مستقیم؛ غرفه شبکه تعاون روستایی در بازارچه‌ها راه اندازی شود.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت:استقرار امنیت غذایی بر پایه توسعه نوآوری اتفاق می‌افتد در این راستا می توان از شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت آی تی و تفکر نو کمک گرفت.
محمد مهدی با بیان اینکه یکی از رویکرد‌های نظام این بوده که 25 درصد از اقتصاد را در قالب تعاونی‌ها شکل دهد، تصریح کرد: تشکل‌ها باید ارکان شرکت خودشان بدون دخالت بخش دولتی تعیین کنند و اعضای تشکل‌ها باید باور کنند که تعیین کننده سرنوشت خودشان هستند.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، اظهار کرد:
قاسمی به مشکل کمبود سرمایه کشاورزان نیز اشاره کرد و افزود: به منظور حل مشکل تولید، پیشنهاد می‌شود تعاونی‌ها با استفاده از ظرفیت صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یا تعامل با بانک؛ کشاورز کارت را فعال کنند.
این مقام مسئول بیان کرد: به منظور تحقق از تولید به مصرف، جلوگیری از ضایعات و عرضه مستقیم؛ غرفه شبکه تعاون روستایی در بازارچه‌ها راه اندازی شود.
او می‌گوید: فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعاون روستایی در استان فارس از قدیم فعالیت داشتند، توصیه می‌شود با مطالعه و برنامه ریزی این فروشگاه‌ها احیا شوند.

منبع: صدا و سیما

پایان خبر