تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه اشتغال تعاونی ها از مرز 1.7 میلیون نفر گذشت/ ثبت اتحادیه تعاونی های دانش بنیان به زودی

رئیس اتاق تعاون ایران از ثبت اتحادیه تعاونی های دانش بنیان خبر داد و گفت: بنگاههای تعاونی در کشور برای بیش از یک میلیون و 771 هزار نفر اشتغالزایی داشته اند.

 بهمن عبدالهی، با اشاره به آمار تشکیل تعاونی های دانش بنیان در کشور اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود تا پایان سال 1398، تعداد 94 تعاونی دانش بنیان در کشور راه اندازی شده و تلاشها در جهت توسعه فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان بوده است.

تأسیس اتحادیه تعاونی های دانش بنیان به زودی

وی از ثبت اتحادیه سراسری تعاونی های دانش بنیان در آینده بسیار نزدیک خبر داد و گفت: در سال 1399 توسعه فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان با شدت بیشتری در اتاق تعاون در حال پیگیری است به نحوی که محور فعالیت تمامی حوزه های موجود را بحث دانش بنیان بودن شامل می شود.

رئیس اتاق تعاون ایران از شناسایی 94 هزار و 146 تعاونی فعال تا پایان سال گذشته خبر داد و گفت: این تعداد تعاونی برای یک میلیون و 771 هزار و 345 نفر اشتغالزایی داشته اند.

افزایش گرایش به تعاونی های خدماتی و کشاورزی

به گفته عبدالهی، هر تعاونی به طور متوسط برای 17.8 نفر شغل ایجاد کرده و بیشترین گرایش طبق آمارهای موجود تا پایان سال 1398 در حوزه “خدمات و کشاورزی” با سهم 52 درصد بوده است.

وی با اشاره به توسعه و تقویت صادرات تعاونی ها اظهار کرد: با توجه به آنکه در قواعد بین المللی شرکت‌های دارای ساختارهای مردمی‌تر، از شمول تحریم‌ها دورتر هستند و بخش تعاون بخش مردمی اقتصاد به شمار می رود، یکی از تأکیدات برای توجه دولت به بخش تعاون، از این منظر است تا نقش تعاون در توسعه صادرات غیرنفتی در دوران تحریم برجسته تر شود ولی متاسفانه این ظرفیت از دید دولت مغفول مانده است.

راههای توسعه صادرات غیرنفتی تعاون

عبدالهی افزود: به دلیل محدودیت های مرزی در شرایط کرونا و دیگر چالشهای موجود می توان با روش هایی مثل پیمانهای پولی دوجانبه و یا استفاده از ارزهای رمز پایه، صادرات غیرنفتی بخش تعاون را توسعه داد.

به اعتقاد رئیس اتاق تعاون ایران، وجود بخشنامه های مکرر و عدم ثبات آنها در حوزه تجارت خارجی یکی از مشکلات پیش رو جهت استفاده از ظرفیت های بخش تعاون کشور است.

منبع: ایسنا

پایان خبر