تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه ساماندهی و تنظیم بازار کالاهای اساسی در نشست مشترک تعاونگران استان همدان بررسی شد

نشست مشترک کمیسیون های کشاورزی، بهبود فضای کسب و کار و تامین و توزیع تعاونی های مصرف اتاق تعاون استان همدان با حضور نمایندگان اداره کل تعاون، جهاد کشاورزی، صمت و مدیران اتحادیه ها برگزار شد.

 به منظور هماهنگی و ساماندهی هرچه بیشتر و تنظیم بازار کالاهای اساسی استان همدان،نشست مشترک کمیسیون‌های تخصصی کشاورزی و بهبود فضای کسب و کار و تامین و توزیع تعاونی های مصرف اتاق، با حضور نمایندگان ادارات کل تعاون وجهاد کشاورزی و وزارت صمت و مدیران اتحادیه های شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان وکارگری و مصرف محلی و صنعت دامپروری و مرغ مادر و رئیس و دبیر اتاق تعاون استان همدان برگزار شد.

دراین جلسه نمایندگان دستگاه های اجرایی به سوالات و مشکلات مدیران اتحادیه ها وکمیسونها در زمینه چالش‌های نظام توزیع خصوصا کالاهای اساسی و نهاده های دامی پاسخ دادند و در مورد سهمیه قابل توزیع کالاهای اساسی و نهاده های دامی  توسط شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی ضمن مساعدت بیشتر، تصمیماتی گرفته شد.

منبع: اتاق تعاون ایران 

پایان خبر