تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه مدیرکل تعاون استان همدان: سمن های کارآفرینی شبکه سازی می شوند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: شبکه سازی تخصصی و هدفمند سمن‌های کارآفرینی به ‌عنوان حلقه اتصال دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی، موجب تقویت عملکرد این سازمان‌های مردم نهاد در راستای ایجاد فرصت های شغلی مولد و پایدار خواهد شد.

«احمد توصیفیان» افزود: یکی از اهداف مهم برای شبکه ‌سازی سمن ها در سطح استان همدان، تخصصی کردن فعالیت این نهادهای مردم و تقویت و بهبود عملکرد آنها است.

وی تصریح کرد: سمن ها به عنوان پشتیبان مشاغل خرد و خانگی با اتصال این مشاغل به بازار فروش زمینه پایداری اشتغال را فراهم می کنند برهمین اساس شبکه سازی این نهادهای مردمی موجب تقویت عملکرد و اثرگذاری بیشتر آنها در عرصه ایجاد مشاغل مولد و پایدار می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با تأکید بر اینکه اتاق فکر اداره کل به طور مستمر مشکلات و موانع کارآفرینی، تولید و راهکارهای رفع آن را بررسی می کند، افزود: حضور و مشارکت فعال کارآفرینان و سازمان های مردمی در روند بررسی مسایل و مشکلات این بخش و ارائه راهکار و پیشنهاد برای بهبود شرایط در عرصه کارآفرینی و تولید بسیار موثر و قابل توجه است.

توصیفیان با تأکید بر لزوم تقویت شبکه سازی تخصصی و هدفمند سمن های کارآفرین، گفت: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در خصوص اخذ مجوز مشاغل خانگی و حمایت‌های بیمه ای، آمادگی لازم برای همکاری با سمن ها را دارد.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگ و آموزش کارآفرینی ضرورت مهم اقتصاد و مهم ترین راهکار برون رفت از اقتصاد نفتی است، اظهار داشت: با توسعه فرهنگ کارآفرینی و آموزش سرمایه‌های انسانی خلاق می‌توان از میزان وابستگی اقتصاد به نفت جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه امروزه نقش مشاغل خانگی و خٌرد در رونق اقتصادی و تثبیت درآمد برای دهک‌های پایین اقتصادی جامعه و ایجاد فرصت‌های شغلی برای تمامی فعالان اقتصادی محرز شده،تصریح کرد: حدود 90 درصد اشتغال کشور و دنیا در بخش مشاغل خرد و بنگاه‌های کوچک شکل گرفته و بنابر این باید به بخش مشاغل خانگی به صورت منسجم‌تر و دقیق‌تر ورود کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به اینکه سرمایه انسانی محور اصلی ایجاد مزیت رقابتی در ایران است، تصریح کرد: برای توسعه اقتصادی نیازمند کار جمعی، سختکوشی، پشتکار، مسئولیت پذیری اجتماعی و تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی هستیم که ضرورت دارد باور تعاون، فرهنگ کار و کار جمعی در جامعه تقویت شود.

136 تشکل و سازمان مردم‌نهاد استان همدان در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت دارند.

منبع: ایرنا

پایان خبر