تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه ایجاد سامانه نمایشگاهی و خریدوفروش صنایع ساخت وساز در اتاق تعاون ایران

معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران گفت: سامانه ارزیابی عملکرد اتاق‌های تعاون کشور، در راستای هماهنگی و انسجام بین اتاق‌های تعاون کشور با اتاق تعاون ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوت تعاون ایجاد شده است.

علی مطیع جهانی معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران، با اشاره به سامانه ارزیابی عملکرد اتاق های تعاون کشور، اظهار داشت: ارزیابی با تعیین، سنجش و نمره دهی به استانداردهای عملکرد از ارکان مهم ارزیابی عملکرد است. 

وی ادامه داد:  ارزیابی بر این اساس، کمک می کند تا خصوصیات، کیفیت، مهارت، ظرفیت و پتانسیل بالقوه برای آینده مشخص شود. 

مطیع جهانی با بیان اینکه ارزیابی اتاق‌های کشور در دو شاخص مورد بررسی قرار می گیرند، گفت: شاخص عمومی شامل محور مدیریت، محور توانمندسازی و شاخص اختصاصی شامل محور خدمت، محور نظارت می‌شود.

وی افزود: طرح ارزیابی عملکرد اتاق های تعاون کشور از سال 97 آغاز شده و دو دوره موفق را پشت سر گذاشته است.

معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این گفتگو به دستاوردهای این ارزیابی اشاره کرد و بیان داشت: آشنایی با اقدامات و فعالیت های اتاق ها و اشتراک تجربیات موفق، برنامه ریزی برای برنامه های بلند مدت اتاق، شناسایی نقاط ضعف و کمک به بهبود فرآیندها، هماهنگی و انسجام و ایجاد ارتباط موثر بین اتاق های کشور از مهم ترین دستاوردهای این طرح محسوب می شود.

از این پس اتاق های کشور می‌توانند با ورود به نشانی www.iccarzyabi.ir  اطلاعات خود در  این سامانه به صورت الکترونیکی بارگذاری کنند. 

این مقام مسئول همچنین از ایجاد سامانه دیگری توسط اتاق تعاون ایران با نام ﺑزرﮔﺗرﯾن سامانه نمایشگاهی و خرید و فروش صنایع ساخت و ساز خبر داد و گفت: سامانه خرید و فروش صنعت ساختمان به زبان های فارس، انگلیسی، عربی، روسی دارای دامین ها و وب سایت های مختص با همان محدوده جغرافیایی است. 

وی ابراز داشت:  این سامانه قابلیت جستجو بر حسب محصول مشابه تولیدی شرکت های مختلف، شرکت های واردکننده و تولیدکننده یک محصول، ایجاد ساختارهای مزایده ای، شرکت های پیمانکاری و خدمات مهندسی را دارا خواهد بود.

منبع:فارس

پایان خبر