تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه فاصله حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با صندوق کشوری ترمیم شد

مدیرکل تامین اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: با افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی فاصله حقوق دریافتی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با صندوق کشوری ترمیم شد.

حمید ابراهیمی با اشاره به اینکه اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی حرکتی بسیار ارزشمند و بزرگ بود اظهارداشت: این افزایش در فروردین در فیش حقوقی بازنشستگان و مستمری بگیران لحاظ خواهد شد.
وی افزود: در مرداد سال گذشته یک متناسب سازی انجام شد و سپس در مهرماه 1399 سایر صندوق‌های بازنشستگی یک مرحله دیگر افزایش حقوق داشتند و به این ترتیب فاصله حقوق بازنشستگان آنها با تامین اجتماعی افزایش یافت و مطالبه به حقی صورت گرفت.
مدیرکل تامین اجتماعی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در اسفند سال 98 آنچه صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می کرد نسبت به فروردین 1400 حدود 130 درصد افزایش یافته است و مدیران ارشد سازمان نیز تلاش کردند مشابه آن‌ها افزایشی داشته باشند تا عدالت برقرار شود به همین دلیل بازنشستگان تامین اجتماعی نیز نسبت به فروردین سال 98 همان حدود 130 درصد افزایش را دریافت خواهند کرد.
وی با بیان این مطلب که افرادی که با 30 سال سابقه و حداقل حقوق کارگری بازنشسته شده بودند و در اسفند 98 یک ‌میلیون و 600 هزار تومان دریافتی داشتند از فروردین سالجاری با احتساب یک همسر و دو فرزند حقوق‌شان 4 میلیون و 200 تا 4 میلیون و 300 هزار تومان خواهد بود افزود: برای کسانی که کمتر از 30 سال خدمت دارند حقوقشان به تناسب کاهش و برای کسانی که بیش از 30 سال خدمت کرده‌اند این رقم مقداری بیشتر است.
ابراهیمی بااشاره به اینکه در آخرین روزهای اسفند، مبلغ یک‌میلیون و 200 هزار تومان تحت عنوان علی‌الحساب مرحله دوم متناسب‌سازی واریز شده است گفت: این رقم مربوط به اسفند ماه است و ارتباطی به فروردین ماه ندارد و در واقع احکام جدید با احتساب مرحله دوم متناسب‌سازی و افزایش سنواتی صادر می‌شود.

 منبع: ایرنا
 
پایان خبر