تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه 43.8 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به استان بوشهر اختصاص یافت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: امسال 43میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیلات برای اجرای طرح های مشاغل خانگی به این استان اختصاص یافت.
مصدق کشاورزیافزود: این میزان تسهیلات نسبت به 6 میلیارد و 800 میلیون تومان سال گذشته در این بخش 6.5 برابرشده است. وی اظهار کرد: این تسهیلات به متقاضیانی که طرح های آنان منطبق بر ظرفیت و اولویت های منطقه، مورد تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، دارای توجیه اقتصادی و فنی لازم، آماده ورود به بازار و دارای مجوز باشند از سوی بانک های توسعه تعاون و رفاه کارگران پرداخت می شود. کشاورزی ادامه داد: با برنامه ‍ریزی صورت گرفته متقاضیان طرح های پشتیبان به ویژه پیشران های فعال در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که درصدد توسعه فعالیت خود هستند، برای دریافت تسهیلات در اولویت این کارگروه قرار دارند مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: متقاضیان واجد شرایط می توانند برای ثبت نام درسامانه مشاغل خانگی به آدرس https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir مراجعه و پس از تکمیل فرم های ثبت نام برای پی گیری و تشکیل پرونده به دستگاه های اجرایی مرتبط مراجعه کنند. وی بیان کرد: یکی از راه های افزایش تولید و شکوفایی اقتصاد، فعال کردن ظرفیت مشاغل خانگی است که با توجه به اقلیم و غنای استان بوشهر در این حوزه، به توجه بیشتر نیاز است. کشاورزی یادآورشد: سال گذشته در اجرای قانون ساماندهی، حمایت، توسعه، پایداری و هدفمند سازی مشاغل خانگی در استان بوشهر، 563 طرح مستقل و 58 طرح پشتیبانی با اشتغال زایی 361 نفر اجرا شد. منبع: ایرنا پایان خبر