تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه راهکارهای نوین توانمندسازی تعاونی های مسکن بررسی شد

همایش راهکارهای نوین توانمندسازی تعاونی های مسکن با حضور جمع کثیری از فعالان و تعاونگران حوزه مسکن در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

همایش راهکارهای نوین توانمندسازی تعاونی های مسکن با حضور جمع کثیری از فعالان و تعاونگران حوزه مسکن در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، افزایش توان تعاونی های مسکن در جذب اعضا و سرمایه، انتقال و آموزش اطلاعات فنی و مهندسی به مدیران تعاونی ها، ارتقا و آموزش اطلاعات حقوقی مورد نیاز مدیران تعاونی ها و افزایش اطلاعات اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی مدیران از مهم ترین اهداف برگزاری این همایش عنوان شده است.

اسماعیل خاکفرجی رئیس کمیسیون مسکن و خدمات فنی و مهندسی اتاق تعاون ایران، بهروز فرهنگیان رئیس اتاق تعاون فارس و عبدالرضا جباری بنیانگذار مهندسین مشاور آینده پژوهان نوآور کارگشا اهداف این همایش را تشریح کردند.