تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

  اخبار و مصاحبه بخش تعاون 4000 نفر را شاغل کرد

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در دی ماه امسال 280 شرکت تعاونی تأسیس شدند که فعالیت آنها به اشتغال 3996 نفر منجر شده است.

 بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دی ماه سال 1397، تعداد 280 شرکت تعاونی و سه اتحادیه تشکیل و ثبت شده‌اند که وضعیت فعالیت آنها در حال بهره‌برداری یا در دست اجرا است.

تعداد کل اعضای این تعاونی‌ها، 4393 نفر و تعداد شاغلین 3996 نفر بوده و 37 میلیارد ریال سرمایه اولیه برای تأسیس تعاونی‌ها اختصاص یافته است.

بیشترین تعداد تعاونی تشکیل شده به استان‌های فارس با 26 تعاونی و خراسان رضوی با 24 تعاونی تعلق دارد. بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده نیز مربوط به فعالیت‌های "کشاورزی" و "صنعت" با 96 و 69 واحد است.

برابر گزارش اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، تعاونی‌های دارای فعالیت کشاورزی و صنعت به ترتیب با1227 و 753 نفر بیشترین تعداد اعضا را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین تعداد شاغلین نیز مربوط به تعاونی‌های کشاورزی و صنعت به ترتیب با 1319 و 690 نفر است.

مقایسه عملکرد دی ماه 1397 نسبت به آذر 1397 روندی افزایشی را نشان می‌دهد به نحوی که تعداد تعاونی‌های ثبت شده در دی ماه سال جاری (280 واحد) در مقایسه با ماه گذشته (208 واحد)، 35 درصد رشد داشته و با افزایش 41 درصدی در تعداد اعضا و افزایش 62 درصدی در تعداد شغلی همراه بوده است.

مقایسه عملکرد دی ماه 1397 نسبت به دی ماه 1396 نیز نشان می‌دهد که تعداد تعاونی‌های ثبت شده در دی ماه سال جاری (280 واحد) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (450 واحد)، 38 درصد کاهش داشته و تعداد اعضای تعاونی، کاهشی 38 درصدی و تعداد فرصت شغلی، کاهشی 49 درصدی را به دنبال داشته است.

منبع:ایسنا

پایان خبر