تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

  اخبار و مصاحبه آغاز افزایش سقف مجاز برداشت از خودپردازها

با مجوز بانک مرکزی، از امروز شنبه 25 اسفندماه97، افزایش سقف مجاز برداشت‌ از خودپردازها به 500 هزار تومان عملیاتی شده و مردم می‌توانند تا 17فروردین، در هر برداشت نیم میلیون تومان دریافت کنند.

 بانک مرکزی به تمامی بانک‌های سراسر کشور اجازه داده تا سقف مجاز برداشت از عابربانک‌ها که در شرایط عادی 200 هزار تومان است را به 500 هزار تومان افزایش دهند.

بر این اساس از امروز شنبه 25 اسفندماه 97، مردم می‌توانند در هر بار برداشت از خودپرداز، نیم میلیون تومان وجه نقد دریافت نمایند.

نکته حائز اهمیت آن است که اجرای سقف 500 هزار تومانی برای هر بار برداشت از خودپرداز الزاماً باید با کارت همان بانک صورت گیرد و در غیر این صورت، از یک کارت با خودپرداز بانک دیگر، تنها 200 هزار تومان قابل برداشت است.

افزایش سقف برداشت از خودپردازها، مطابق با روال هر ساله تا هفدهم فروردین ماه، عملیاتی است.

منبع:مهر

پایان خبر