تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه اتاق تعاون ایران 25 ساله شد

اتاق تعاون ایران، متولی غیر دولتی بخش تعاونی به عنوان دومین رکن نظام اقتصادی کشور، امروز ربع قرن حضور در عرصه پشتیبانی از فعالیت های تأثیرگذار تعاونی ها را جشن می گیرد، تا با توانی مضاعف، سال های پیش رو را با شیوه تعاونی، تبدیل به دنیایی بهتر بنماییم.

اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده مردمی بخش تعاون کشور و بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در 21 فروردین 1373، ضمن شادباش به تعاونگران سراسر کشور، بیانیه ای صادر کرد.

 متن این بیانیه به این شرح است:

اتاق تعاون ایران، متولی غیردولتی بخش تعاونی به عنوان دومین رکن نظام اقتصادی کشور، امروز ربع قرن حضور در عرصه پشتیبانی از فعالیت های تأثیرگذار تعاونی ها را جشن می گیرد، تا با توانی مضاعف، سال های پیش رو را با شیوه تعاونی، تبدیل به دنیایی بهتر بنماییم.

بخش تعاون در دوره 25 ساله اخیر که مالامال از تحولات شگرف اقتصادی بوده، در بطن خود اقبال به شیوه اقتصاد تعاونی با هدف تسهیل و تسریع مشارکت هدفمند آحاد جامعه، در فعالیت های مولد و مفید اقتصادی را جای داده است که از نقاط عطف آن قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، سیاست های اقتصاد مقاومتی، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، برنامه های 5 ساله توسعه ای کشور و… بوده که موضوع محوری آنها “تصدی گری نکردن دولت و مردمی سازی اقتصاد” مورد تأکید است.

اتاق تعاون ایران افتخار دارد در دهه پنجم انقلاب اسلامی، با برخورداری از جایگاه قانونی در اکثر شوراها و مجامع عالی اقتصادی کشور، حضور فعال و موثر در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی کشور که موجبات استحکام بنای رفیع تعاونی را در عرصه ملی و بین المللی فراهم می کند، داشته باشد.

رجاء واثق دارد با روحیه تعاونی و همبستگی ملی در سال “رونق تولید”، اهداف شوم دشمنان قسم خورده ایران اسلامی نقش بر آب خواهد شد.

همراه شو عزیز، همراه شو عزیز                     این رزم مشترک، هرگز جدا جدا، درمان نمی شود

منبع: اتاق تعاون ایران 

پایان خبر