تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه سهم بخش کشاورزی از جمعیت شاغل استان کهگیلویه و بویراحمد مشخص شد

براساس آخرین آمار جمعیت فعال اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 96 به میزان  204907 نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب  178699 و 26207 نفر بوده و سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1396 به ترتیب 22.9، 26.1 و 51 درصد است.

 بر اساس برآورد جمعیتی سال 1396، جمعیت استان کهگیلویه و بویر احمد؛ حدود 724 هزارنفر بوده که 55.9 درصد در مناطق شهری و 44.1درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی می کنند.

نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 1396، 37.1 درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی 12.8 درصد می باشد.

به گزارش واحد آمار اتاق تعاون ایران، در سال 1396 تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری استان 13 شرکت با سرمایه 570 میلیون ریال و اشتغال 90 نفر بوده و سهم بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد شرکت های تعاونی در حال بهره برداری فعال به ترتیب 23.1، 53.8 و 23.1 درصد است.

تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی96-1395،  41209  نفر بود که61.8 درصد مربوط به مردان و 38.2 درصد مربوط به زنان است.

براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1396 تعداد مجوز تأسیس کارگاه های صنعتی استان 139 فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی استان 39 فقره بوده است.

در سال 1396 میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید دراستان به ترتیب 349، 663، 295 میلیارد ریال ریال گزارش شده است.

این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 1394 رتبه 21  قرار دارد. در سال 1395 ارزش صادرات 4111 هزار دلار ثبت شده است.

منبع|اتاق تعاون ایران

پایان حیر