تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

  اخبار و مصاحبه 6 دستور روی میز کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون

بیست و دومین نشست کمیسیون تخصصی مرزنشینان با حضور مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های مرزنشینان و نمایندگان اتاق های سراسر کشور با 6 دستور جلسه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بیست و دومین نشست کمیسیون تخصصی مرزنشینان با هدف  تدوین برنامه های کمیسیون در سال 1398،  ارائه گزارش عملکرد سال 1397، بررسی لیست اقلام تخصیص یافته برای مرزنشینان و تشریح علل عدم واردات و شرایط رکودی حاکم بر وضعیت مرزنشینان، بررسی دلایل افت صادرات مرزنشینان و تصمیم گیری درخصوص راه های برون رفت از وضعیت موجود، تعیین تکلیف درخصوص چگونگی تعامل با شرکت تار، ارائه گزارش اقدامات انجام شده درخصوص تمدید سهمیه وارداتی سنوات 96 و 97 و امکان استفاده از اظهارنامه های صادراتی منقضی شده و طرح مشکلات اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان غرب مازندران در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

در این نشست، در خصوص افت صادرات مرزنشینان و راه های برون رفت از وضعیت موجود بحث و بررسی صورت گرفت. همچنین چالش های تعاونی های مرزنشینان تشریح و بررسی شد. خلیل زاده مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های مرزنشینان در این نشست بر نقش مهم و محوری مرزنشینان در اقتصاد کشور تأکید کرد و گفت: مرزنشینان همواره نقش مهم و کلیدی در اقتصاد را داشته اند و در شرایط کنونی اقتصاد نیز یار ملت و دولت خواهند بود.