تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

  اخبار و مصاحبه مهلت یک هفته ای دستگاه ها برای ارائه عملکرد اشتغال به وزارت کار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاه های اجرایی اعلام کرد که تا پایان اردیبهشت عملکرد اشتغال مربوط به سال 97 را ارائه کنند.

 پس از نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی کار که روز گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار طی نامه‌ای به نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، درخواست کرد تا 30 اردیبهشت ماه گزارش عملکرد میزان اشتغال ایجاد شده در فعالیت‌های مرتبط با دستگاه خود را به این وزارتخانه اعلام کنند.

بر اساس این گزارش، در برنامه‌های اشتغال سال 97 هر دستگاه تعهدی برای ایجاد اشتغال داشت که میزان عملکرد هر یک در میزان تحقق تعهدات باید به وزارت کار به عنوان مسئول کمیسیون تخصصی شورای عالی کار ارائه شود.

با توجه به اینکه در نشست دیروز، نمایندگان دستگاه‌ها گزارش مکتوب و جامعی از میزان اشتغال ایجاد شده ارائه نکردند، وزارت کار دیروز، 23 اردیبهشت ماه طی نامه‌ای مکتوب از نمایندگان دستگاه‌ها در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال خواست تا 30 اردیبهشت نسبت به ارائه عملکرد اشتغال سال گذشته در حوزه‌های مربوط به فعالیت دستگاه خود اقدام کنند.

برای وزارت جهاد کشاورزی حمایت برای ایجاد 82 هزار و 300 فرصت شغلی، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و فراوری معدنی ایجاد 10 هزار فرصت شغلی و در حوزه صنعت ایجاد 125 هزار شغل برای سال 97 پیش بینی شده بود.

همچنین تعهد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد شغل در حوزه‌های بازرگانی و صنوف 124 هزار شغل، تعهد وزارت نیرو ایجاد 25 هزار و 900 فرصت شغلی و برای میراث فرهنگی در حوزه گردشگری ایجاد 84 هزار و ٦00 شغل و در حوزه صنایع دستی نیز 3٦ هزار و 800 فرصت شغلی برای سال 97 بوده است.

وزارت کار تلاش دارد با دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اشتغال زایی و تطبیق دادن آن با تعهدات دستگاه‌ها، برنامه اشتغال سال 98 را تدوین و برای تصویب در شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور ارائه کند.