تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

  اخبار و مصاحبه برگزاری سمینار الگوی راهبردی حمایت از تولید در اتاق تعاون ایران

سمینار یک روزه الگوی راهبردی حمایت از تولید با همکاری گروه کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اتاق تعاون ایران برگزار می شود.

 در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و شعار سال مبنی بر رونق تولید، مرکز آموزش اتاق تعاون سمینار یک روزه با عنوان الگوی راهبردی حمایت از تولید با همکاری گروه کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اتاق تعاون ایران برگزار می کند.

در این سمینار مدیر گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سخنرانی می‌کند.

منبع: اتاق تعاون ایران

پایان خبر