تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه بررسی های آماری نشان داد؛ ثبت 644 تعاونی در سه ماهه نخست سال

بررسی های آماری نشان می دهد که در سه ماهه نخست سالجاری تعداد644 تعاونی به ثبت رسیده است.

در سه ماهه اول سالجاری تعداد 644 تعاونی با عضویت 15202 نفر در کل کشور به ثبت رسیده که زمینه اشتغال برای 10300 نفر را ایجاد کرده است.

براساس این گزارش، استان فارس با ثبت 87  شرکت تعاونی بیشترین تعداد ثبت را در بین کلیه استانها داشته است که  فرصت شغلی برای  1140 نفر را به وجود آورده اند.

به گزارش واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران، کشاورزی با ثبت  192 شرکت تعاونی و ایجاد فرصت شغلی 2180 نفر  و صنعت با ثبت 170 شرکت تعاونی و ایجاد فرصت شغلی 2492 نفر اشتغال زایی را در سه ماهه  اول 1398 ایجاد کرده است.

در این مدت 6 شرکت تعاونی دانش بنیان به ثبت رسیده است. همچنین 86 شرکت تعاونی بانوان با اشتغال زایی 1509 نفر در سه ماهه اول سال 1398 پا به عرصه اقتصاد نهاده است.

منبع: اتاق تعاون ایران

پایان خبر