تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه 3 وعده رئیس نظام مهندسی کشاورزی در اتاق تعاون ایران

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک با کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران به اعضای این کمیسیون 3 وعده داد.

 شاهرخ رمضان نژاد رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران امروز در میان تعاونگران حوزه کشاورزی حاضر شد و به دغدغه های آنان پاسخ گفت.

رمضان نژاد در این نشست امضای تفاهم نامه با اتاق تعاون در راستای تعامل و همکاری، بهره گیری از تخصص روسای اتحادیه های این بخش به عنوان مشاور رئیس سازمان و ارائه گزارش عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و  منابع طبیعی تا پایان سال را وعده  کرد.

شاهرخ رمضان نژاد رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در جلسه هم اندیشی اتاق تعاون ایران اظهار کرد: افزایش پروانه اجرایی در سه ماه با کمک اتاق تعاون انجام خواهد شد. وی افزود: اگر پروانه ها بیش از یک ماه طول کشید اتاق تعاون و اتحادیه ها موظف هستند به سازمان نظام مهندسی کشاورزی اطلاع دهند، باید دلیل عدم موافقت با پروانه ها از طریق سازمان نظام مهندسی به صورت مکتوب به استانداری ها اطلاع رسانی شود.

رمضان نژاد تأکید کرد: سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسان کشاورزی نیست، ما به دنبال اشتغالزایی نیستیم اما به دانش افزایی و ضریب نفوذ دانش تأکید داریم.

وی افزود: راه اندازی سامانه ارجاع کار در دست اقدام است. بهره وری در تولید بسیار مهم است و باید به بازاریابی آن هم توجه کنیم لذا باید ساز و کاری در این زمینه فراهم شود تا تولید کننده متضرر نشود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: ما در کنار مهندسی کردن کشاورزی در حوزه مسائل اجتماعی نیاز به مهندسی اجتماعی هم داریم و بر همین اساس باید همه تشکل ها و سازمان مهندسی کشاورزی در کنار هم با حفظ مرزها یکی و قوی شویم.

منبع: اتاق تعاون ایران

پایان خبر