تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه برگزاری نمایشگاه بخش تعاون در مجلس شورای اسلامی

نمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاون 10 تا 12 شهریورماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاه های مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

 نمایشگاه توانمندی های  بخش تعاون، در حوزه تعاونی‌های دانش بنیان، صادرات محور، صنایع دستی و فرش در محل دائمی نمایشگاه‌های مجلس شورای اسلامی 10 تا 12 شهریور برگزار خواهد شد.

خاطر نشان می شود این نمایشگاه با همکاری اتاق تعاون ایران و معاونت امور تعاون وزارتخانه 10 الی 12 شهریور ماه سالجاری از ساعت 8 صبح الی 16 در محل دائمی نمایشگاه های مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

منبع: اتاق تعاون ایران

پایان خبر