تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه جشنواره فروش توانمندی های بخش تعاون و توزیع کالای اساسی

نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون 1 الی 9 شهریورماه سالجاری در ضلع جنوبی مصلی بزرگ امام خمینی(ره) توسط اتاق تعاون ایران برگزار می شود.

نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون 1 الی 9 شهریورماه سالجاری در ضلع جنوبی مصلی بزرگ امام خمینی(ره) توسط اتاق تعاون ایران برگزار می شود.

برای ثبت نام در نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون با شماره 22662845 ستاد نمایشگاهی اتاق تعاون تماس حاصل فرمایید. 

منبع: اتاق تعاون ایران

پایان خبر