تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه تسهیلات ارزان قیمت در اختیار تعاونی های بانوان قرار می گیرد

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با تأکید بر جایگاه زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور خواستار افزایش سهم تعاونی ها در حوزه صادرات شد.

محمد شریعتمداری با انتشار پستی در صفحه رسمی اینستاگرام خود با تأکید بر جایگاه زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور خواستار افزایش سهم تعاونی ها در حوزه صادرات شد.

متن پست اینستاگرامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بدین شرح است:

" 500  فقره تسهیلات 100 میلیون ریالی ارزان قیمت در اختیار تعاونی های بانوان قرار می گیرد

صدور ضمانت نامه معاملات تا سقف 500 میلیون تومان به زنان تعاونگر

شریعتمداری در نشست تخصصی بررسی نقش و جایگاه تعاونی های زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی گفت: زنان کارآفرین نسبت به سایر گروه‌های جامعه به موضوع تعاونی جامع‌تر توجه می‌کنند و تعاون را فقط به عنوان یک بنگاه اقتصادی نمی‌شناسند، بلکه آن را یک فرهنگ اجتماعی برای جمع کردن سرمایه‌های خرد معرفی می‌کنند.این زنان نگاهی همه جانبه، اجتماعی و فقرزدایی به کارآفرینی دارند.مشکل تعاونی‌های امروز در کشور بازار، تأمین مالی، تأمین وثیقه و تبعیض‌های موجود و حرفه آموزی است.همچنین یکی از مشکلات اصلی تعاونی‌ها حرفه آموزی است که نیاز است این حوزه تقویت شود، لذا توانمد سازی تعاونی ها می تواند یکی از اولویتها باشد.

وی با بیان این که دولت به بخش تعاون حدود 19 هزار میلیارد تومان بدهکار است، افزود: دولت می‌تواند بخشی از این بودجه را صرف توانمندسازی تعاونی‌ها کند.صندوق ضمانت توسعه تعاون تاکنون در حدود  یک هزار و 500 میلیارد تومان ضمانت نامه صادر کرده‌ است که بانک توسعه تعاون نیز باید برای زنان کارآفرین تسهیلات ویژه‌ای را در نظر گیرد و ما می‌خواهیم در این حوزه تبعیض جنسیتی مثبت برای زنان در نظر بگیریم.

شریعتمداری با بیان این که زنان 50 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: جایی که مسیر زنان باز بود، توانستند قله‌های موفقیت را فتح کنند و در بسیاری از مواقع با حفظ سمت مادری موفق بودند و در دریافت تسهیلات اشتغال روستایی در حال پیشی گرفتن از مردان هستند.سهم تعاونی‌ها در حوزه صادرات باید افزایش یابد  و تا رسیدن به این هدف، باید بانک توسعه تعاون از بخش تعاون حمایت کند."

منبع: ایمنا

پایان خبر