تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه بررسی نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور چین

بررسی نقش تعاونی ها در کشور چین نشان داد که 95درصد شهرها و روستاها در چین دارای تعاونی های بازاریابی و عرضه اولیه هستند. این مقاله با ارائه تاریخ شکل گیری جنبش و وضعیت تعاونی ها در چین به بیان شرایط کنونی بخش تعاون در کشور پهناور چین و در سطح بین الملل می پردازد. 

  بررسی نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور چین نشان داد که 95درصد شهرها و روستاها در چین دارای تعاونی های بازاریابی و عرضه اولیه هستند. این مقاله با ارائه تاریخ شکل گیری جنبش و وضعیت تعاونی ها در چین به بیان شرایط کنونی بخش تعاون در کشور پهناور چین و در سطح بین الملل می پردازد.

 

مشارکت تعاونی ها در اقتصاد چین

 • 345 میلیون- تعداد افراد شاغل در تعاونی ها (2017)
 • 200 میلیون- تعداد حدودی تعاونی (2012)
 • 790 میلیارد دلار- درآمد تولیدی تعاونی ها (2017)

آیا می دانستید؟

 • جنبش تعاون در چین دارای صد سال قدمت است.
 • 95درصد شهرها و روستاها در چین دارای تعاونی های بازاریابی و عرضه اولیه هستند.
 • فدراسیون تعاونی های عرضه و بازاریابی چین، سازمان مرکزی کلیه تعاونیهای مصرفی در چین است. علاوه بر این، سازمان مذکور بزرگ ترین سازمان تعاونی در  آن کشور است..
 • گونگ هو (به معنای کار با یکدیگر) قدیمی ترین مفهوم اجرایی در جنبش تعاونی چین است. این جنبش توسط کمیته بین المللی ارتقاء تعاونیهای صنعتی چین در سال 1937 آغاز شده تا برای پناهندگان و کارگرانی که از کار اخراج شده اند، تعاونی های تولیدی راه اندازی کند.
 • ICA چهار عضو از چین دارد. اعضا و سال پیوستن آنها به شرح زیر است:

فدراسیون تعاونی های عرضه و بازاریابی چین (ACFSMC) – 1985

کمیته بین المللی ارتقاء تعاونیهای صنعتی چین (ICCIC) – 2010

فدراسیون تعاونیهای صنعتی و صنایع دستی چین (ACFHIC)- 2010

انجمن تعاونی Heliongjiang Guhe – (GUHE) – 2015

جنبش تعاون چین طی  بیش از صد سال قدمت خود، دوره هایی از تغییر و تحولات را پشت سر گذاشته است.

تعاونیهایی که عموما در چین یافت می شدند،  در سه بخش اصلی کشاورزی، صنایع دستی و اعتبار روستایی  قرار می گرفتند.

امروزه تعاونیها به خصوص تعاونیهایی که در گروه عرضه و بازاریابی قرار دارند،  از طریق ارائه خدماتی همچون خدمات اجتماعی کشاورزی، تجارت الکترونیکی روستایی و سرمایه گذاری تعاونیهای روستایی، نقشی حیاتی در توسعه اقتصاد روستایی ایفا می کنند.

توسعه متمرکز صنعت کار همچون بازیافت منابع و مواد تولیدی روزانه، زنان و سالمندان را قادر می سازد در مکانهای مجاور، به کار و فعالیت مشغول شوند. خدمات خانه داری، صنایع فرهنگی و خلاق، گردشگری و … نیز از این دست هستند.

ساختار و گستردگی تعاونیها:

تعاونی ها به طور گسترده در چهار سطح  دهکده، بخش، شهر و استان یافت می شوند.

سطح ملی – فدراسیون تعاونی های عرضه و بازاریابی چین

فدراسیون استانی تعاونیهای بازاریابی و عرضه – 32 استان

فدراسیون  روستایی شهری تعاونیهای بازاریابی و عرضه- 342 مرکز

فدراسیون بخشی تعاونیهای بازاریابی و عرضه – 2402 مرکز

تعاونیهای اولیه – 30281 عدد

علاوه بر این، 21852 شرکت تعاونی و280  موسسه در سطوح مختلف وجود دارند.

تکامل جنبش تعاونی:

1950-1920

 • جنبش تعاونی در چین در اوایل دهه 1920 با ظهور تعاونیهای بازاریابی کشاورزی و اعتباری آغاز شد. این جنبش طی این مدت در سه مرحله توسعه یافت.
 • در مرحله اول (دهه 1920)، این جنبش توسط افراد عادی (به خصوص افراد روشنفکر چینی) بر مبنای تجربی آغاز شد.
 • در مرحله دوم (دهه 1930)، مسیر این جنبش توسط دولت کومینتانگ ادامه پیدا کرد. در این دوره، تعاونیهای اعتباری از تعاونیهایی اصلی بودند که به مرحله شکوفایی رسیدند و درمیان آنها تعداد کمی از تعاونیهای خرید و بازاریابی کشاورزی نیز وجود داشت. همچنین در این زمان بود که Gung Ho در سال 1937 با هدف اولیه جمع کردن پناهندگان و کارگران اخراجی از مناطق روستایی و قراردادن آنان در یک صنعت پایدار (تعاونیهای تولیدی) در برابر اشغال چین توسط ژاپن، اقدام کرد.
 • در مرحله سوم (1940)، این جنبش تحت عنوان حزب کمونیست چین وارد عمل شد که منجر به ظهور تعاونیهای همیاری مشترک میان گروه کشاورزی و بازاریابی و عرضه شد.

1960-1950

 • در این دوره، برنامه های گسترده اصلاحات ارضی در چین با هدف تقویت تولیدات کشاورزی انجام گرفت و جنبش تعاونی از سوی دولت مورد حمایت وسیعی واقع شد.
 • تعاونیهایی که در این زمان رواج داشتند، شامل تعاونیهای تولید محصولات کشاورزی، تعاونیهای اعتباری روستایی و تعاونیهای بازاریابی و عرضه بودند.
 • در سال 1950، دفتر مرکزی اتحادیه تعاونی های عرضه و بازاریابی چین تأسیس شد (در سال 1954به نام AFSMC تغییر نام یافت AFSMC. به عنوان یک سیستم واحد برای تعاونیهای عرضه و بازاریابی در سطح کشور تأسیس شد.
 • در سال 1957، ACFHIC به عنوان یک سازمان اقتصادی جمعی در سطح ملی و توسط اتحادیه های صنفی مختلف، تعاونیهای صنعتی صنایع دستی و جوامع اقتصادی جمعی در مناطق روستایی و شهری تأسیس شد.
 • در اواخر دهه 1950، جنبش تعاونی با ادغام تعاونیها در مالکیت دولتی مشخص شد.

2000-1980

 • این دوره با احیای جنبش تعاونی در چین و با معرفی اصلاحات در تعاونیهای عرضه و بازاریابی مشخص شد.
 • این اصلاحات در شش مرحله (2002-1982) با هدف بازگرداندن خصوصیات اساسی (مانند عضویت و مدیریت در تعاونیها) و بهبود عملکرد اقتصادی تعاونیهای عرضه و بازاریابی انجام  گرفت.
 • ICCIC در سال 1987، خدمات خود را در جهت توسعه تعاونی ها احیا نموده و تعداد زیادی از آنها را از طریق برنامه های مختلف حمایت کرده است.
 • ACFSMC   در سال 1995، دوباره تأسیس شد و در جهت ساختن سیستم نوین تعاونیهای عرضه و بازاریابی و توسعه خدمات لجستیکی با هدف  بهره مندی از کشاورزان عمل کرد.

از سال 2000 تا کنون

 • در سال 2003، یک برنامه اصلاحی به منظور بازسازی تعاونیهای اعتباری روستایی صورت گرفت. پس از بررسی آزمایشی، برنامه اصلاحی در جهت تبدیل تعاونیهای اعتباری روستایی به بانکهای تعاونی کشاورزی و بانکهای بازرگانی کشاورزی دسته بندی شد.
 • از سال 2006 به بعد، تعاونی های کشاورزی در چین در قالب زیر مجموعه های مختلفی از جمله کشاورزی، پرورش دام، ماشین آلات کشاورزی، جنگلداری، حفاظت از گیاهان، فناوری اطلاعات، صنایع دستی، خدمات بیوگاز، کشاورزی و گردشگری طبقه بندی شدند.
 • در سال 2007، پروژه New Net با هدف تقویت شبکه توزیع روستایی، توسط ACFSMC آغاز به کار کرد. این پروژه بر توسعه بازاریابی مدرن و خدمت رسانی از طریق شبکه برای تولیدات کشاورزی، شبکه خرید و فروش محصولات جانبی کشاورزی؛ شبکه خرید و فروش کالاهای مصرفی وشبکه ای برای بازیافت منابع تجدید پذیر متمرکز است.
 • در سال 2011، ACFSMC تعاونی های تخصصی کشاورزان را به منظور بهبود تولید کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان راه اندازی کرد.
 • در سال 2015، ACFSMC سیستم های تجارت الکترونیکی و توزیع را در سطوح روستا، شهر و شهرستان معرفی کرد تا فروش محصولات کشاورزی را گسترش دهد. تا سال 2018، 1571 شرکت تجارت الکترونیکی ایجاد شدند که توسط تعاونیهای مصرفی اداره می شدند.

قانون تعاونی ها

دهه 1930 – اولین قانون تعاونی در دولت کومینتانگ در دهه 1930 وضع  شد. این قانون به عنوان بخشی از یک آزمایش تعاونی منظور شد که در آن زمان در مناطق  روستایی چین انجام گرفت.

1950- قانون تعاونی جمهوری خلق چین، به عنوان ابزاری برای تأمین پشتیبانی خارجی لازم  به منظور تأسیس، توسعه و حمایت از تعاونیهای مصرفی به ویژه در مناطق روستایی توسط دولت تصویب شد.

2007 – قانون تعاونیهای تخصصی کشاورزان  در سال 2007  با هدف تقویت کشاورزی مدرن، ارتقاء سیستمهای مدیریت کشاورزی نوین و افزایش درآمد کشاورزان در چین، به تصویب رسید.

2018- قانون تعاونی تخصصی کشاورزان  در سال 2017 بازبینی مجدد شد و در سال 2018 به اجرا درآمد.

نکات مهم قانون 2018

قانون اصلاح شده، شامل الزامات مطلوب برای تعاونی های تخصصی کشاورزان است.

 • اعطای وضعیت حقوقی برابر با سایر نهادهای بازاری به  تعاونی های تخصصی کشاورزان
 • رفع محدودیت برای مشارکت کشاورزان در تشکیل تعاونی تخصصی از همان نوع محصولات کشاورزی
 • اعطای حق سرمایه گذاری در دارایی های غیر پولی به اعضای تعاونی ها که قابلیت ارزیابی و انتقال داشته باشند مانند حقوق مدیریت زمین وحقوق جنگل در شرکت ها.
 • کاهش هزینه برق مورد استفاده طی پردازش اولیه محصولات و مطالبه آن طبق استانداردهای قیمت هر یک از محصولات کشاورزی، که پایین تر از هزینه برق برای تولید صنعتی است.

تقویت اقتصاد روستایی از طریق ارتقاء تعاونی ها در بخش کشاورزی

تعاونی های مصرفی در بخش کشاورزی با هدف ارائه خدمات پشتیبانی در راستای منفعت رسانی به کشاورزان خرد، تقویت تولید محصولات کشاورزی و انگیزه دادن به  اقتصاد روستایی در جهت رشد اقتصادی پایدار، رواج یافتند.

 

سناریوی فعلی خدمات تعاونی کشاورزی

10 نوع خدمات کشاورزی توسط تعاونیهای مصرفی  به کشاورزان ارائه می شود.

1- خدمات ابتدایی از طریق حفاظت زمین: شامل خدماتی مانند شخم زدن، برداشت و فروش محصولات کشاورزی می شود.

2- خدمات در مقیاس بزرگ: شامل خدماتی است که براساس انتقال حقوقی عملیات زمین ارائه می شود.

3- تجارت الکترونیکی: شامل توسعه تجارت الکترونیکی برای فروش آنلاین (E-Coop  چین) محصولات

کشاورزی می باشد.

4- شبکه توزیع: شامل پیشرفت در جمع آوری و توزیع محصولات کشاورزی می باشد. در چین 170 مرکز توزیع وجود دارد (2017).

5- خدمات فنی: شامل بیمارستانهای زراعی است که مشاوره فنی و خدمات به کشاورزان ارائه می دهند از جمله آزمایش خاک برای استفاده از کودهای تخصصی.  64320 بیمارستان زراعی در چین وجود دارد (2017).

6- تحقیقات علمی: شامل انجام تحقیقات علمی برای حل مشکلات فنی کشاورزی و پرورش نوآوری  است.

7- خدمات جامع کشاورزی: شامل ایجاد بستری جامع برای ارائه خدمات یکپارچه به کشاورزان (تولید، عرضه، بازاریابی و اعتبار).

8- فرآوری کشاورزی: شامل توسعه سیستم پردازش فشرده برای محصولات کشاورزی.

9- مراکز خدمات یکپارچه: شامل ایجاد مراکز خدمات یکپارچه روستایی و شهری می باشد. تعداد422،000 مرکز خدمات یکپارچه روستایی وجود دارد که بیش از  70 درصد از روستاهای اصلی در چین  را پوشش می دهد.(2018)

10- گسترش نقش کشاورزی: شامل ادغام کامل کشاورزی با صنایع دیگرمانند آموزش، فرهنگ، گردشگری، حفاظت از محیط زیست و مراقبت های بهداشتی.

نمونه اقدامات انجام شده تعاونی ها در چین

عنوان: تعاونی ها، فقر را در کوههای دابی نشان می دهند.

توضیح: این منطقه در مرز استانهای آنهویی، هوبئی و هنان واقع شده است.کوه های دابی دارای پوشش جنگلی بیش از 75درصد از مساحت شرق چین هستند. این بخش یکی از چهارده  منطقه فقیرنشین چین بوده و شامل چندین شهر و روستا است که ارتباطشان با دنیای خارج قطع شده است.

راه حل: دولت محلی برای خارج کردن مردم از فقر، به روستائیان کمک می کند نسبت به ایجاد تعاونیهای اولیه برای انجام مشاغل سنتی همچون ایجاد مزرعه چای، تولید میوه و داروهای گیاهی چینی اقدام کنند.

————————————————————–

عنوان: ارتقاء کسب و کار تعاونی های کشاورزی از طریق تجارت الکترونیک

توضیح: محصولات کشاورزی چین برای مدتی طولانی از طریق بازار عمده فروشی معامله می شدند که منجر به

ایجاد اطلاعات نامتقارن،  لینکهای پیچیده گردش و هزینه تدارکاتی فراوان شد.

راه حل: ACFSMC، شرکت E-Coop چین را یه عنوان شرکتی تخصصی برای توسعه و پیشرفت تجارت الکترونیکی روستایی تأسیس کرد. این شرکت بر توسعه زنجیره صنعت کشاورزی از طریق 37 مرکز لاجستیکی، 6100 مالک مغازه الکترونیکی، 30000 خروجی خدمات روستایی و 5 میلیون خریدار متمرکز است.

E-Coop  چین با ارزش تجاری 948 میلیون دلار در سال 2018، پیشرو تجارت کشاورزی آنلاین در کشور است.

این شرکت با راه اندازی یک بخش همکاری بین المللی  به دنبال ارتقاء تجارت تعاونی به  تعاونی است تا تولیدات کشاورزی و صنایع دستی تخصصی را از طریق اعضای بین المللی تعاونی تبلیغ کند.

————————————————————–

عنوان:  ترویج مشارکت زنان در تعاونیها

توضیح: تعاونیهای تخصصی بانوان، نیروی سازمانی مهمی در جهت ترویج اقتصاد کشاورزی روستایی و توانمندسازی بانوان در چین هستند.

راه حل: تعاونی Renshou Qingjian در استان سیچوان چین،  مشارکت زنان در تعاونی ها را با داشتن آیین نامه ای که طبق آن حداقل یک زن باید عضو هیئت مدیره باشد، تقویت می کند.33 درصد رهبری با زنان و نیمی از

اعضای تعاونی، زن هستند. این تعاونی همچنین دارای یک دپارتمان بانوان است که به مشکلات زنان می پردازد.

————————————————————–

چین و جنبش بین المللی تعاون:

 • جنبش تعاونی در چین در حال گذار از مرزهای داخلی از طریق ابتکارعملهای چندگانه  است  و همان گونه که  جامعه تعاونی را در سطح بین المللی ایجاد کرده، موجبات تواتمندسازی چین را فراهم کرده است.این ابتکارات شامل تقویت مالی، کاهش فقر، انتقال فناوری و تجارت تعاونی به تعاونی (C2C) است.
 • ACFSMC و فدراسیون ملی تعاونی کشاورزی کره در سال 2017 یک تفاهم نامه به صورت همکاری گسترده در زمینه های مالی، تجارت، سرمایه گذاری، آموزش و تجارت الکترونیکی امضا کردند. شرکت E Co-op چین با شرکت کره ای Nonghyup Hanaro Mart  بمنظور تقویت همکاری در تجارت و نیز خدمات مرزی دست به دست یکدیگر دادند.
 • در یک طرح دوجانبه بین منطقه ای، ACFSMC و تعاونی ملی Apex آفریقای جنوبی (SANACO) در سال 2013، تفاهم نامه ای را در سومین نشست تعاونی های BRICS امضا کردند.این امر در راستای افزایش همکاری میان کلیه شرکتهای تعاونی در چین و آفریقای جنوبی  بوده و همکاری های تجاری و سرمایه گذاری را از طریق برگزاری نمایشگاهها، نمایشگاههای تجاری و exchange visit تسهیل می کند.علاوه بر این، چین روابط تجاری C2C با بزیل، بلغارستان، سرلانکا، ویتنام و سایر کشورها دارد.

  

همکاری با ICA-AP  دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه  اتحادیه بین المللی تعاون

 • اساسنامه مجمع منطقه ای جدید ICA-AP در سال 1993 در چین به تصویب رسید. شورای منطقه ای از طریق یک مجمع منطقه ای که بالاترین نهاد سیاسی برای ارتقاء همکاری در میان سازمان های عضو ICA در سطح منطقه ای  بوده و زمینه ای برای بحث و گفتگو در موارد منطقه ای و نیز مسائل جهانی را  فراهم می کند، جایگزین شد.
 • چین میزبان رویدادهای استراتژیک برای ICA از جمله پنجمین کنفرانس وزرای تعاون در سال 1999 ومجمع جهانی تعاون در سال 2010 بود.
 • چین به همراه ژاپن، کره و مالزی از تأسیس دفتر بازرگانی مالزی در سال 2013 حمایت کردند.
 • ICA به طور فعال توسط رهبران تعاونی چینی در هیئت منطقه ای و جهانی دارای نمایندگی بوده است.
 • چین به صورتی فعال از ICA در کمک به توسعه دانش و ظرفیت های تعاونگران در داخل و خارج از طریق برگزاری کارگاههای آمورشی پشتیبانی کرده است. این موارد شامل آموزشهای مربوط به اقتصاد چرخشی (2010)،تجارت الکترونیک (2015)، تجارت تعاونی با تعاونی (2016) و کارگاه های خدمات مالی و توسعه روستایی (2017)، پیشرفت مدیران عامل زن در تعاونی ها (2018)، کاهش فقر از طریق تعاونی ها (2018) و توسعه خدمات کشاورزی (2019) بوده است.

درباره دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه- اتحادیه بین المللی تعاون

ICA-AP  یکی از چهار دفتر منطقه ای اتحادیه بین المللی تعاون است. این دفتر در سال 1960 در هند، دهلی نو، تأسیس شد تا موجب  اتحاد، پیشرفت و توسعه تعاونی ها در منطقه شود. دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه دارای 105 عضو از 33 کشور جهان است که بخش های مختلفی از جمله کشاورزی، اعتبار و بانکداری، مصرف،آموزش، شیلات، جنگلداری، مسکن و بیمه را در بر می گیرد.

منبع: اتاق تعاون ایران

پایان مقاله