تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه بررسی فرصت های بازارهای سوریه در اتاق تعاون ایران

فرصت های بازار سوریه با حضور فعالان اقتصادی بخش تعاون و رایزن سابق ایران در سوریه، در اتاق تعاون ایران بررسی شد.

 با توجه به اینکه بازار سوریه بستر مناسبی برای سرمایه گذاری محسوب می شود، فرصت های بازار سوریه با بررسی 3 محور با حضور فعالان اقتصادی بخش تعاون و رایزن سابق ایران در سوریه در اتاق تعاون ایران مورد بحث قرار گرفت.

براساس این گزارش، فعالان اقتصادی نظرات و راهکارهایی برای بهره گیری بهتر و مناسب از بازار سوریه مطرح کردند. برگزاری نمایشگاه ها، اعزام هیات های تجاری و ثبت شرکت در کشور سوریه از مهم ترین محورهای این نشست بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: اتاق تعاون ایران

پایان خبر