تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه همایش جهانی اتحادیه بین المللی تعاون از فردا در کشور روآندا برگزار می شود

همایش جهانی اتحادیه بین المللی تعاون با موضوع "تعاونی‌ها برای توسعه" از فردا 22 مهرماه جاری تا 25 مهرماه 1398، در شهر کیگالی کشور رواندا برگزار می‌شود.

همایش جهانی اتحادیه بین المللی تعاون از فردا در کشور روآندا برگزار می شود.

در روز چهارشنبه مورخ 24 مهرماه، رئیس اتاق تعاون ایران در جلسه عمومی این همایش در کنار سایر مقامات از جمله وزیر تجارت و صنعت جمهوری رواندا با موضوع نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال و کار شایسته سخنرانی خواهد کرد. همایش جهانی

همچنین در همان روز و در جلسات موازی این همایش، حسینی نیا مشاور اتاق تعاون نیز به ارائه پژوهش خود پیرامون چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی تعاونی‌های کشاورزی خواهد پرداخت.

گفتنی است، موضوعات این همایش شامل:  مقابله با نابرابری‌ها از طریق نهضت تعاون؛ توانمندسازی زنان در خط مقدم توسعه پایدار؛  نوآوری در کارآفرینی از طریق مدل تعاونی؛  جهانی‌سازی زنجیره‌های ارزش اخلاقی فراگیر؛   مشارکت در امنیت غذایی و تولید و مصرف پایدار؛  کمک به کاهش فقر؛  ترویج و توسعه سلامت و آموزش؛  فراهم کردن مسکن ارزان قیمت و دسترسی به انرژی پایدار و مشارکت در حفظ محیط زیست است.

اتاق تعاون ایران 

پایان خبر