تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه نمایشگاه صنعت ساختمان در سایر مناطق هم برگزار شود

سیدکاظم دلخوش اباتری رئیس فراکسیون تعاون و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش، ضمن تشکر  فراکسیون تعاون مجلس، برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان در سایر مناطق را از اتاق تعاون خواستار شد.

سیدکاظم دلخوش اباتری رئیس فراکسیون تعاون و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش، ضمن تشکر  فراکسیون تعاون مجلس، برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان در سایر مناطق را از اتاق تعاون خواستار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، این نماینده مجلس در بازدید از نمایشگاه پانزدهم عمران و صنعت ساختمان کیش، بیان داشت: در بخش مسکن نابسامانی هایی وجود دارد چنانچه به صورت متغیر 12 تا 15 درصد در برخی شهرها، مردم مسکن ندارند.

منبع: اتاق تعاون ایران

پایان خبر