تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه زنان، 19 درصد شاغلان بخش بازرگانی و خدمات را تشکیل می دهند

مرکز آمار اعلام کرد که در سال 1396 حدود 19 درصد از کارکنان بخش بازرگانی و خدمات را زنان تشکیل می‌دادند و بیش از 60 درصد آنها در کارگاه‌های سلامت انسان و کمتر از یک درصد در تعمیر وسایل نقلیه موتوری فعالیت می‌کردند.

به گزارش  مرکز آمار، طرح جامع آمارگیری از کارگاه‌های بازرگانی و خدمات یکی از طرح‌های نوین آماری است که با هدف تهیه‌ اطلاعات مناسب از ویژگی‌های کارگاه‌های بازرگانی و خدمات، در سطح کشور در سال گذشته توسط مرکز آمار ایران و با همکاری سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها برای استفاده در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی اجرا می‌شود.

براساس نتایج به‌دست آمده، 33 درصد از کارکنان کارگاه‌های بازرگانی و خدمات را کارکنان با تحصیلات بالاتر از دیپلم، 34 درصد کارکنان دیپلم و 33 درصد نیز دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم تشکیل می‌دهند.

همچنین حدود 42 درصد از ارزش افزوده کارگاه‌های بازرگانی و خدمات مورد بررسی مربوط به فعالیت خرده‌فروشی (بجز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت) ‌است.

نتایج به دست آمده نشان می‌دهد بهره‌وری کارکنان این کارگاه‌ها در سال 139٦ به ازای هر کارکن معادل 282 میلیون ریال بوده‌است. همچنین بهره‌وری کارکنان به ازای هر ساعت بیش از 118 هزار ریال بوده است. بر اساس نتایج به طور متوسط هر کارکن 49 ساعت در هفته کار می‌کرده است.

نتایج طرح نشان می‌دهد که ضریب نفوذ رایانه در این کارگاه‌ها 2٦ درصد است که کارگاه‌های با فعالیت‌های جنبی خدمات مالی و فعالیت‌های بیمه و فعالیت‌های صرافی و کارگزاری با ضریب نفوذ 100 درصد دارای بالاترین نسبت از این حیث در کارگاه‌های مورد بررسی است.

همچنین 20 درصد از کارکنان کارگاه‌های مورد بررسی نیز از اینترنت برای فعالیت‌های خود در داخل یا خارج از کارگاه استفاده کرده‌اند.

11 درصد از مدیران کارگاه‌های مورد بررسی را زنان تشکیل داده‌اند که فعالیت‌های آموزش با 50 درصد بیشترین سهم را از این نظر داراست.  

 83 درصد از کارگاه‌های بازرگانی و خدمات از ابزارهای الکترونیکی برای پرداخت و دریافت خود بهره برده‌اند که فعالیت‌های جنبی خدمات مالی و فعالیت‌های بیمه با 98 درصد بالاترین میزان استفاده را در این زمینه دارا بوده‌اند.

همچنین 98 درصد از کارگاه‌ها از دستگاه‌ کارتخوان برای پرداخت و دریافت استفاده کرده‌اند.

منبع: ایرنا

پایان خبر