تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه مشکل ثبت نام اتحادیه های کشوری در سامانه بازارگاه رفع شد

نشست مشترک کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون با سرپرست معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزیر جهادکشاورزی برگزار شد.

  ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی با بیان اینکه مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون در حوزه کشاورزی در این نشست مطرح شد، بیان داشت: ثبت نام اتحادیه های کشوری در سامانه بازارگاه یکی از مشکلات بود که مطرح، بررسی و با مساعدت سرپرست معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزیر جهاد، رفع شد.

به گفته قاسمی، اعضای کمیسیون کشاورزی امروز مشکلات و چالش های این حوزه را مطرح و کاظم نژاد این موارد را توضیح داد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون افزود: در این نشست ظرفیت ها و توانمندی های بخش تعاون معرفی و همکاری و تعامل بیشتر فعالان اقتصادی بخش کشاورزی با این معاونت مصوب شد.

قاسمی ادامه داد: کسب کارهای نوین و بهره گیری از فضای های اینترنتی از دیگر موضوعات این نشست بود بدینگونه که از مزرعه تا سفره به صورت تجارت اینترنتی، صورت گیرد. به گفته این تعاونگر برگزاری نشست نماینده اتحادیه با مسئول مربوطه وزارتخانه و بررسی نقاط تعامل بیشتر همچنین بررسی  و ایجاد بستر همکاری و گسترش آن  در این خصوص، مصوب شد.

یادآور می شود، از آنجاییکه تخصیص ارز نهاده های تولید در حوزه معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی است، مقرر شد در صورت تقاضای بخش تعاون در این خصوص بررسی و همکاری صورت گیرد.

منبع: اتاق تعاون ایران

پایان خبر