تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه اعطای تسهیلات بانکی دو ساله به بخش های آسیب دیده از کرونا

رئیس کل بانک مرکزی اعطای تسهیلات بانکی دو ساله بانکی با نرخ ترجیحی 12 درصد تا سقف 750 هزار میلیارد ریال برای پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی آسیب‌ دیده از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

 عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود از اعطای تسهیلات بانکی دو ساله بانکی با نرخ ترجیحی 12 درصد تا سقف 750 هزار میلیارد ریال برای پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی آسیب‌ دیده از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

منبع:موج

پایان خبر