تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

  اخبار و مصاحبه ثبت 152 مورد شرکت تعاونی در استان بوشهر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: درسال گذشته 152 شرکت تعاونی با یک هزار و 800 عضو در استان بوشهر تشکیل شد.

 حمیدرضا پناه در رابطه با تأسیس تعاونی ها در سال 98 بیان کرد: تعاونی‌ سهامی عام در شهرستان تنگستان و توسعه و عمران شهرستانی از جمله مهم ترین تعاونی‌های ثبت شده در سال گذشته هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: درسال گذشته 152 شرکت تعاونی با یک هزار و 800 عضو در استان بوشهر تشکیل شد.
وی عنوان کرد: اولین تعاونی سهامی عام استان بوشهر با عضویت 200 نفر و سرمایه گذاری 500 میلیون تومان در شهرستان تنگستان به ثبت رسیده است‌.
پناه در ادامه افزود: بیشترین تعاونی ثبت شده در حوزه خدماتی با 72 مورد و کشاورزی با 41 مورد است که شهرستان های دشتستان،کنگان و دشتی بیشترین میزان ثبتی را برخوردار بوده اند.
وی بیان کرد: در حوزه بانوان نیز تعداد 20 تعاونی در سراسر استان به ثبت رسیده که شهرستان دشتستان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

منبع:آریا

پایان خبر