تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

اتحادیه تعاونی های روستایی استان سمنان

  

  
زمینه فعالیت:

خدماتی، بازرگانی، خرید و فروش محصولات کشاورزیمدیر عامل: جعفر جورابلو

شماره ثبت: 2301

اطلاعات تماس:

استان: سمنان
نشانی: بلوار بسیج- نرسیده به پل امیر کبیر
تلفن: 0231-4456949
نمابر: 0231-4457157

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است