تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان آزمایشگاه مکانیک خاک استان زنجان

  

  
زمینه فعالیت:

خدماتیمدیر عامل: معصومه ولی خان فرد زنجانی

شماره ثبت: 2189

اطلاعات تماس:

استان: زنجان
نشانی: خیابان خرمشهر- روبروی پارک ملت- آزمایشگاه مکانیک خاک
تلفن: 0241-7270241
نمابر: 0241-7270242

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است