تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی آهوان علیا

  

  
زمینه فعالیت:

خرما- گندم- جومدیر عامل: محمد گنج آبادی

شماره ثبت: 48109

اطلاعات تماس:

استان: کرمان
نشانی: قلعه گنج- آهوان
همراه: 09139485018

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است