تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی حیات سبز رازی

  

  
زمینه فعالیت:

تولیدانواع کودهای معدنیمدیر عامل: محمدرضا مهنام

شماره ثبت: 1475

اطلاعات تماس:

استان: اصفهان
نشانی: خیابان عبدالرزاق- پاساژ اقتصاد - واحد 32
تلفن: 031-34469494
همراه: 09132660812
نمابر: 031-34462412

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است