تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان سامک

  

  
زمینه فعالیت:

اساسنامه برای تأمین نیاز نهادها- (اعتبارات)تأمین اعتبارات بخش تولید ماشین کشاورزیمدیر عامل: عباس رجایی
رئیس هیات مدیره: محمد حسینی

شماره ثبت: 18656

اطلاعات تماس:

استان: اصفهان
نشانی: خیابان امام خمینی - روبروی مرکز مخابرات- ساختمان کوروش - طبقه اول - واحد 2
تلفکس: 0311-3315730

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است