تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی3077

  

  
مدیر عامل: اسدالله حسن وند

شرح فعالیت:
تولید گیاهان دارویی
شماره ثبت: 241

اطلاعات تماس:

استان: لرستان
نشانی: الشتر- کیلومتر10 جاده خرم آباد-روستای علی آباد حنام
همراه: 0916 - 6613250
تلفکس: 0663-5224769

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است