تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی استان مرکزی

  

  
مدیر عامل: ایمان عسگری
رئیس هیات مدیره: حمید ملکی

شرح فعالیت:
تولید بذور
خرید محصولات از جمله گندم و جو
بازرگانی کود شیمیایی
بازرگانی سموم شیمیایی
بازرگانی بیمه محصولات عشایری
حسابداری و حسابرسی
اجرای فعالیت های آب و خاک
تهیه و تأمین و اجرای فعالیت های مکانیزاسیون
مشاوره و نظارت بر مزارع
مشاوره های حقوقی و اجرایی

تعاونی های تحت پوشش:
24 تعاونی

اطلاعات تماس:

استان: مرکزی
نشانی: اراک- کوی علوی، جنب بانک ملی، ابتدای خیابان رازی
تلفن: 086-3125913
همراه: 09188637175
نمابر: 086-33131022

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است