تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی برزگران

  

  
زمینه فعالیت:

خدمات کشاورزیمدیر عامل: حسین نجاتی


تعاونی های تحت پوشش:
13 شماره ثبت: 320

اطلاعات تماس:

استان: خراسان شمالی
نشانی: اسفراین- بلوار آزادگان- ساختمان جهاد کشاورزی- اتحادیه برزگران
تلفن: 0585-7230113
همراه: 09151847364
نمابر: 0585-7222096

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است