تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان اصفهان

  

  
مدیر عامل: قدرت الله منتظری

شرح فعالیت:
خرید و فروش محصولات تضمینی و نهاده های کشاورزی

تعاونی های تحت پوشش:
20 تعاونی شماره ثبت: 715

اطلاعات تماس:

استان: اصفهان
نشانی: بزرگراه خلیج فارس- روبروی شهرک آزمایش
تلفن: 031-6540044
همراه: 09133287702
نمابر: 031-6540001

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است