تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان خلخال

  

  
مدیر عامل: لطفعلی فاضلی

شرح فعالیت:
تهیه و توزیع کالاهای اساسی برای روستاییان و شهر
شماره ثبت: 31

اطلاعات تماس:

استان: اردبیل
نشانی: خلخال- بلوار 17 شهریور- جنب اداره برق- اداره تعاون روستایی شهرستان خلخال
همراه: 09141515209
تلفکس: 0452-4233144

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است