تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی مجتمع آموزشی ادیب

  

  
زمینه فعالیت:

فعالیت های آموزشیمدیر عامل: علی گودرزی

شماره ثبت: 233

اطلاعات تماس:

استان: همدان
وب سایت: www.amozesh jahadi.com
ایمیل: amozeshjahadiyahoo.com
نشانی: نهاوند- بلوار شهید بهشتی- بن بست ادیب
تلفن: 0852-3238493
همراه: 09188506252
نمابر: 0852-3235744

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است