تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی مرزنشینان 1090 فتح آباد قصر شیرین

  

  
شرکت تعاونی مرزنشینان 1090 فتح آباد قصر شیرین
زمینه فعالیت:

صادرات و وارداتمدیر عامل: فریدون محمودیان

شماره ثبت: 282

اطلاعات تماس:

استان: کرمانشاه
نشانی: قصر شیرین - خیابان تازه آباد
همراه: 09183587687

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است