تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی صیادی یال اسبی فانوس ماهیان

  

  
زمینه فعالیت:

صید فانوس ماهیان



مدیر عامل: حسن محمد دوست

سال تأسیس: 1389
شماره ثبت: 8749

اطلاعات تماس:

استان: بوشهر
نشانی: بوشهر خ والفجر بندر صیادی بوشهر
تلفن: 0771-2535046

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است