تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی افق طلایی خلیج فارس گروه 6023

  

  
زمینه فعالیت:

پرورش ماهی در قفسمدیر عامل: مصطفی عوض نژاد

سال تأسیس: 1392
شماره ثبت: 790

اطلاعات تماس:

استان: بوشهر
شهر: دیر
نشانی: دیر
تلفن: 0772-8226006

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است