تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی پارس جنوب گروه 5330

  

  
زمینه فعالیت:

صید و صیادیمدیر عامل: سعید ابراهیمی

سال تأسیس: 1392
شماره ثبت: 717

اطلاعات تماس:

استان: بوشهر
شهر: دیر
نشانی: دیر
تلفن: 0772-8225508
همراه: 09173743387

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است