تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی پرورش ماهی شماره 64 شهرستان اهواز

  

  
زمینه فعالیت:

پرورش ماهیان گرمابیمدیر عامل: سید محمد رضا امام پور امام پور

سال تأسیس: 1391
شماره ثبت: 41699

اطلاعات تماس:

استان: خوزستان
شهر: اهواز
نشانی: جاده اهواز به آبادان کیلومتر 25 مجتمع آزادگان
تلفن: 0611-2227329
تلفکس: 0611-2210576

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است