تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی مصرف کارگران واحد هفتم سیمان

  

  
مدیر عامل: داودی

شرح فعالیت:
مصرف
شماره ثبت: 50971

اطلاعات تماس:

استان: تهران
نشانی: خیابان خاوران- میدان آقانور-انتهای شهرک مشیریه واحد هفتم سیمان تهران
همراه: 09124896168
تلفکس: 33575320

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است