تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

شرکت تعاونی مصرف کارکنان ماشین سازی اراک

  

  
زمینه فعالیت:

مواد غذاییمدیر عامل: شایان فر

شماره ثبت: 315

اطلاعات تماس:

استان: مرکزی
نشانی: اراک- شهرصنعتی - منطقه 6-جنب دانشگاه ازاد
تلفکس: 086-33132451

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است