تعاونکده
صفحه اصلی تعاونی ها

   

   

محصولات کشاورزی

شنداله

مرز دانش

تعاونی لنجداران باربری امید انصار اروند

  

  
مدیر عامل: عبدالرضا نصاری

شرح فعالیت:
خدمات دریایی، صادرات و واردات، نوبت دهی، تهیه بار برای شناورها، تهیه وحمل ونقل سوخت، هماهنگی برای تهیه بار در کشورهای حاشیه خلیج فارس وغیره 
شماره ثبت: 7019

اطلاعات تماس:

استان: خوزستان
نشانی: آبادان. اروندکنار، در محل بندر اروندکنار
همراه: 09169511403

بخش گالری غیر فعال است

بخش نمایش فیلم غیر فعال است

بخش کاتالوگ غیر فعال است